mboproject-2020-11-16_lowres-81-9475.jpg

Lesgeld

De kosten voor je opleiding hangen af van je leeftijd. Jaarlijks stelt de minister van Onderwijs het lesgeld vast. Het lesgeld betaal je om je lessen te volgen en examens te doen. Ben je aan het begin van het cursusjaar (1 augustus) jonger dan 18 jaar, dan betaal je geen lesgeld.


Ben je aan het begin van het cursusjaar (1 augustus) 18 jaar of ouder, dan betaal je lesgeld. Meer informatie over de hoogte van het lesgeld vind je op rijksoverheid.nl.

 

Schoolbenodigdheden
Albeda stelt een basisuitrusting voor je opleiding beschikbaar. Daarnaast heb je om een opleiding te kunnen volgen bepaalde zaken nodig. Dat noemen we schoolbenodigdheden. Een belangrijk deel daarvan zijn boeken en licenties (= gebruiksrecht voor digitaal beschikbaar gesteld materiaal). Deze staan in je boekenlijst.

 

Je gaat een praktijkgerichte opleiding volgen en daarom heb je ook andere zaken nodig, zoals een laptop, licenties, veiligheidsschoenen of andere beroepsgerichte zaken. Samen met de boekenlijst noemen we dat leermiddelenlijst.

 

Voordat je met je opleiding start krijg je van je opleiding te horen wat je precies nodig hebt. Het is de bedoeling dat je de zaken die op de leermiddelenlijst staan zelf aanschaft, hierbij staat aangegeven wanneer je deze moet aanschaffen.

 

Tijdens je studie volg je ook keuzedelen ter verbreding of verdieping van je opleiding. Voor deze keuzedelen kunnen aanvullende kosten in rekening gebracht worden. Je opleiding informeert je over de hoogte van deze kosten en in welk studiejaar je deze kosten gaat maken.

 

Daarnaast biedt je opleiding je de mogelijkheid om mee te doen aan een aantal extra activiteiten, zoals excursies, reizen en schoolprojecten. Deze extra activiteiten vallen niet onder het standaardprogramma. Het is niet verplicht om hieraan deel te nemen. Als je mee wilt doen aan een extra activiteit dan zijn hier kosten aan verbonden. Die worden van tevoren bekend gemaakt.

Tegemoetkoming opleidingskosten

Ouders met een inkomen minder dan 120% van het sociaal minimum kunnen voor hun kinderen onder de 18 jaar, die een bol-opleiding volgen, een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de kosten van boeken en leermiddelen bij het Albeda Studentenfonds. Hier lees je meer informatie over deze ‘18min regeling’.

mboproject-2021-08-25_lowres-24-1006426.jpg

Interesse?

Schrijf je direct in of neem contact met ons op.

Dé Rotterdamse opleiding voor jongeren met een grote ambitie om te werken in het theaterbedrijf.