Studiebegeleiding

Coaching

Leerjaar 1 en 2

Tijdens de eerste helft van je opleiding krijg je een studieloopbaanbegeleider (SLB) toegewezen. Van deze begeleider krijg je wekelijks 1,5 uur les. Aan de hand van thema’s geeft de SLB inzicht in de werkwijze van de school en hoe je hier als student binnen functioneert. Ook houdt de SLB vinger aan de pols over eventuele persoonlijke zorgen of problemen. Hierover heeft hij of zij contact met de docent ‘Teamwork’ en eventueel de zorgcoördinator. De zorgcoördinator inventariseert de situatie en verwijst je indien nodig naar een specifieke zorgverlener.

Leerjaar 3 en 4

Aan het begin van het derde leerjaar kun je uit een aantal coaches jouw Studieloopbaancoach (SLC) kiezen. Alle coaches zijn zeer betrokken bij de MBO Theaterschool en voor deze functie gevraagd om hun specifieke vakmanschap en verbondenheid met het werkveld en/of een hbo-opleiding. Jij en je coach blijven aan elkaar gekoppeld tot aan het einde van de opleiding. De SLC werkt in kleine groepjes aan jouw toekomst (een vervolgopleiding of het werkveld) door o.a. te werken aan je professionele houding. Ook begeleidt de SLC solo’s, je afstudeerspeech en audities voor een vervolgopleiding.