Lesprogramma Producent

Lesprogramma

Producent is een driejarige mbo-opleiding op niveau 4. In deze drie jaar wordt je opgeleid tot productieleider, eventmanager of beginnend zakelijk leider. Binnen de opleiding producent zijn er drie kernwaarden van waaruit alle lessen en projecten worden georganiseerd: het organiseren van (theater)producties, de communicatie en aansturing binnen een team en het realiseren van zakelijk aanbod.

Op de MBO Theaterschool ga je vijf dagen per week naar school, zijn er projecten in de avonduren en loop je regelmatig stage. De school biedt 100% stagegarantie.

Indeling studiejaar

Elk studiejaar bestaat uit vier periodes van tien weken. Binnen zo’n periode werk je aan een project. De eerste acht weken van elk blok staan in het teken van leren, onderzoeken, ontwikkelen en groeien. Week 9 is de productie- en presentatieweek en in week 10 evalueren en reflecteren we op wat je in die periode hebt onderzocht en ontwikkeld. Van daaruit formuleren we (nieuwe) leerdoelen voor het daaropvolgende blok.

Leerjaren

Leerjaar 1

Ontwikkel je basis
Het eerste jaar ga je veel informatie over organiseren en produceren in je opnemen, je krijgt lessen als organisatie & projectmanagement, basistechniek, conceptontwikkeling en je gaat al aan de slag als assistent bij ons eigen theatergezelschap Vers Vlees. Dit jaar gaat over de juiste informatie verzamelen, planningen maken, veilig werken, communiceren, samenwerken, publiek begeleiden en gasten ontvangen.

Naast de basislessen krijg je vanaf de tweede periode gastlessen van mensen uit het werkveld en ga je op snuffelstage waarin je kennis maakt met het culturele werkveld.

Leerjaar 2

Verdiepen en specialiseren
Vanaf het tweede jaar ga je al de opgedane kennis uit het eerste jaar steeds meer inzetten in de projecten waar je aan gaat werken. Je gaat dieper in op het maken van de vertaalslag van het artistieke idee naar een concreet plan, het bij elkaar krijgen en houden van een team en het aansturen hiervan, veilig werken op de vloer en je leert zakelijk aanbod samenstellen op basis van de onderzoeken die je voor opdrachtgevers uit het werkveld gaat doen.

Naast de lessen en projecten ga je in jaar 2 ook voor een langere tijd op stage en worden er weer gastlessen gegeven door mensen uit het werkveld.

Leerjaar 3

Nog meer praktijk!
Leerjaar 3 staat in het teken van de praktijk, in dit jaar runnen jullie als klas volledig het gezelschap Vers Vlees, wat betekent dat jullie contact hebben met de regisseurs en theatermakers, verantwoordelijk zijn voor het maken van de planningen, het reserveren van de juiste ruimtes, materialen en mensen en denken jullie na over concepten rondom de voorstellingen, zoals het betrekken van de wijk rondom de school bij een bepaalde voorstelling.

In jaar 3 ga je voor een langere periode op stage en zwaai je af met een groot opgebouwd cultureel netwerk, veel praktijkervaring en misschien al wel uitzicht op een baan of een vervolgopleiding.

Algemeen

Algemene vakken

Naast de vakspecifieke lessen is er gedurende de hele opleiding veel aandacht voor de algemene vakken Nederlands, Engels en Rekenvaardigheid. Met vakken als teamwork, persoonlijke loopbaanbegeleiding en theateroriëntatie ontwikkel je jezelf als persoon en ontdek je steeds meer jouw plek in de maatschappij.

Buiten alle lessen en projecten om gaan we meerdere keren naar het buitenland op culturele reizen waar we onder andere kunstvakscholen bezoeken, kennis op doen van andere landen op historisch en cultureel gebied en waar de verschillende opleidingen nog meer met elkaar samen laten komen.

Lokalen en praktijkruimtes

Je krijgt les in een omgeving waar constant aan theater en producties wordt gewerkt. Er zijn lokalen en praktijkruimtes die aansluiten op de werkomgeving van acteurs, vormgevers, producten en technici. Daarnaast krijg je veel lessen én maak je voorstellingen in onze professioneel ingerichte theaterzalen.

Na je opleiding

Veel afgestudeerde studenten vinden meteen een baan in de culturele sector zoals theaters, musea en festivals. Dat is mede te danken aan de goede connecties en stageplaatsen van de school. Je kunt in één of meerdere van de volgende functies terechtkomen:

  • Productie, -leider, -assistent
  • Beginnend zakelijk leider
  • Projectleider / medewerker

Vervolgopleidingen

Je kunt ervoor kiezen om je na de MBO Theaterschool verder te ontwikkelen aan een hbo-opleiding. Er zijn aantal hbo-opleidingen die in het verlengde liggen van de opleiding Producent:

Hogeschool voor de kunsten Utrecht
Opleiding kust en economie

Amsterdamse Hogeschool voor de kunsten
Opleiding podium productie