Excellentiejaar

Excellentiejaar Interdisciplinair Performer

Voor acteurs die zich extra willen verdiepen en specialiseren hebben wij het Excellentiejaar Interdisciplinair Performer ontwikkeld. Het Excellentiejaar biedt ruimte voor verdere persoonlijke groei en ontwikkeling richting een hbo kunstopleiding of het werkveld. Denk hierbij aan ondernemerschap, eigenaarschap, reflecteren én uitbreiden van het culturele cv.

In het Excellentiejaar wordt extra aandacht gegeven aan interdisciplinair werken. Het theatervak vraagt in toenemende mate om acteurs die via verschillende theaterdisciplines kunnen performen.  Een acteur moet zijn zang- en spreekstem, zijn fysiek en zijn muzikaliteit kunnen inzetten op het toneel om zijn verhaal te vertellen. Als student krijg je een groot en gevarieerd aanbod aan diverse stijlen op het gebied van spelen, performen, zingen, spreken, dansen en bewegen.

Het Excellentiejaar kent een geheel eigen lesprogramma. Dit staat los van de andere leerjaren van de MBO Theaterschool. Daardoor krijg je een verdiepend lesprogramma aangeboden en train je in alle vakgebieden (zowel de zwakkere als de sterke vakken). Daarnaast krijg je een eigen ‘budget’ om je  curriculum deels zelf samen te stellen. Je kan lessen ‘inkopen’ op het vakgebied waarop je extra nadruk zou willen leggen. Ook kan je dit budget inzetten om juist andere (mogelijke) talenten verder te ontwikkelen die jouw kansen op de arbeidsmarkt of de doorstroom naar het hbo kunstvakonderwijs versterken. Denk daarbij aan (theater)teksten leren schrijven, dramaturgie, didactiek, taalonderwijs, theatermaken enzovoort.

Het Excellentiejaar is bedoeld voor studenten die reeds een mbo diploma Artiest (profiel Acteur) in bezit hebben of in bezit zijn van een havo of vwo diploma van een school met theater als onderdeel van het curriculum. Je hebt dus een stevige achtergrond in theater nodig. In het Excellentiejaar volg je namelijk een verkorte opleiding. Je kunt in 1 jaar een diploma op mbo niveau 4 behalen, namelijk Artiest profiel Musicalperformer.

Let op: vanwege de impact van Corona kunnen we pas eind juni 2021 concreet zien of er plekken beschikbaar zijn voor externe aanmelding voor studiejaar 2021-2022.

Neem voor meer informatie en/of de inschrijfprocedure contact op met mbo.theaterschool@albeda.nl of bel 010-2110050

Excellentiejaar Technisch Producent

Voor technici die zich willen verdiepen en hun vakkennis en vaardigheden willen verbreden hebben wij het Excellentiejaar Technisch Producent ontwikkeld. Dit Excellentiejaar staat volledig in het teken van technische productie en stagemanagement.

We richten ons daarbij tijdens dit jaar op het versterken van de organisatorische en leidinggevende kwaliteiten van de student. Hoe geef je leiding aan een technisch team? Hoe betrek je het gehele technische team bij de inhoudelijke ideeën van de regisseur? Hoe maak je een planning die nodig is om dit te realiseren? Wat voor technische mogelijkheden zijn er om die ideeën te verwezenlijken en wat is budgettair mogelijk en realiseerbaar? Hoe motiveer je collega’s en zorg je dat ze optimaal samenwerken?

Daarnaast staat dit jaar ook in het teken van het specialiseren in de vaardigheden van podiumtechniek. Zo volg je onder meer een speciaal programma in het kader van BMT (Bediening Mechanische Trekkenwand). Hier krijg je ook een speciaal certificaat voor.

Het Excellentiejaar Technisch Producent is een verkorte mbo niveau 4 opleiding. Je krijgt het diploma Podium- en Evenemententechniek, profiel Podium & Rigging. Het Excellentiejaar is bedoeld voor studenten met een diploma Podium- en Evenemententechiek Geluid of Licht.

Let op! Het excellentiejaar Technisch Producent start pas in studiejaar 2022-2023

Neem voor meer informatie en/of de inschrijfprocedure contact op met mbo.theaterschool@albeda.nl of bel 010-2110050