Toelating

Toelating

Om te worden aangenomen op de MBO Theaterschool moet je in elk geval in het bezit zijn van één van de volgende diploma’s:

  • een vmbo-diploma (kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg);
  • een overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4;
  • een diploma op mbo 2 of 3 niveau; – een diploma van een gelijkwaardige of hogere opleiding.

Bekijk onderstaand de specifieke toelatingseisen voor de verschillende opleidingen. De sluitingsdatum voor het inschrijven is 1 april 2019, dit geldt voor alle opleidingen.

Acteur – Aanmelding & Selectie

De sluitingsdatum voor het inschrijven voor de opleiding Acteur is 1 april 2019.

De opleiding heeft een numerus fixus. Er kunnen maximaal 28 studenten in het eerste jaar geplaatst worden (van de circa 250 aanmeldingen).

Selectie
De selectie gebeurt op basis van jouw creatieve en artistieke aanleg én of jij voldoende fysiek en technisch vermogen hebt om kunstuitingen te kunnen uitvoeren (acteren, dansen, zingen).

Deze selectie vindt plaats op onderstaande data. Zet deze data alvast in je agenda! Je dient beschikbaar te zijn op alle selectiedagen. Hou de volledige dag beschikbaar. Je ontvangt begin april de definitieve planning.

In verband met de intensieve selectieprocedure is het niet mogelijk om op een ander moment deel te nemen aan de selectieprocedure dan hierboven omschreven.

Vrijdag 5 april 2019: selectietraining
(niet verplicht, wel sterk aanbevolen)
Tijdens deze dag wordt je voorbereidt op de selectiedagen. Het is een training en niet bepalend voor de uiteindelijke selectie. Kan je niet deze dag? Afmelden verplicht.

Zaterdag 6 april 2019: 1e selectieronde
Deze dag volg je een workshop waarin acteren, dansen en zingen aan bod komen. Deze workshop duurt ongeveer 2 uur. Aan de hand van deze workshop wordt bepaald of je door gaat naar de volgende selectieronde. De uitslag volgt aan het einde van de dag per e-mail.

Zaterdag 13 april 2019: 2e selectieronde
(8:30-19:30 uur)
Op deze dag volg je 4 verschillende workshops op het gebied van acteren, theatermaken, dans en zang. Elke workshop duurt 2 uur. Aan de hand van deze dag aan workshops wordt bepaald of je door gaat naar de volgende selectieronde. De uitslag krijg je persoonlijk aan het einde van de dag.

Zondag 14 april 2019: 3e selectieronde
(8:30-20:30 uur)
Op deze dag volg je 2 theaterworkshops, voer je een groepsgesprek over theater en spel je een eigen gemaakte korte solo. Daarnaast wordt je stem gescreend door een logopedist. Ook voer je een kort intakegesprek op het gebied van zorg, hierbij wordt gekeken welke zorg en begeleiding je mogelijk nodig gaat hebben wanneer je start aan de opleiding. Dit gesprek is geen onderdeel van de selectieprocedure, het is dus niet bepalend of je wordt aangenomen.

Maandag 15 april 2019: inschrijving definitief maken + AMN test
Zet ook alvast maandag 15 april in je agenda! Als je namelijk tussen de definitieve selectie zit dan gaan we op deze dag jouw inschrijving definitief maken en nemen wij een AMN-test af. Deze test is een hulpmiddel voor onze docenten om te zien op welke gebieden jij extra aandacht en ondersteuning nodig hebt. Het heeft verder geen invloed op de selectie. Het definitief maken van de inschrijving gebeurd door het controleren van jouw gegevens en het aanleveren van benodigde documenten.

Technicus – Aanmelding & Intake

De opleiding heeft een numerus fixus. Er kunnen maximaal 30 studenten in het eerste jaar geplaatst worden. Hierbij wordt de volgorde van inschrijving aangehouden. Er vindt verder geen selectie plaats, je dient wel te voldoen aan de wettelijke vooropleidingseisen en deel te nemen aan de verplichte intakeactiviteit. 

Intake
Deelname aan deze activiteit is een voorwaarde om te kunnen starten aan de opleiding. De intake is een dagdeel ‘meelopen’ bij ons op school. Wij gaan dan samen kijken of de opleiding bij jou past. Je zult in gesprek gaan met de hoofddocent van de opleiding, enkele lessen volgen en de studenten ontmoeten. Aan het einde van het dagdeel ontvang je een studiekeuzeadvies.

Uitnodiging intake
We hebben geen vaste data voor de intake. Wij zullen bij elke 5 aanmeldingen een moment selecteren. Jij ontvangt dan een uitnodiging om deel te nemen aan deze activiteit. Kan je niet? Dan zal je worden uitgenodigd voor het volgende moment.

Studiekeuzeadvies
Na deelname aan de intakeactiviteit ontvang jij een studiekeuzeadvies. Dit studiekeuzeadvies kan inhouden dat wij je graag zien starten bij onze opleiding, maar kan ook inhouden dat wij denken dat een andere opleiding beter bij jou past. Als jij je hebt ingeschreven vóór 1 april en voldoet aan de vooropleidingseisen, dan bepaal jij zelf of jij het studiekeuzeadvies opvolgt.

Aanmelding en intake ná 1 april 2019
Als jij je na 1 april hebt ingeschreven dan is een eventueel negatief studiekeuzeadvies bindend. Wij zullen je dan helpen met het vinden van een andere passende opleiding.

Vormgever – Aanmelding & Selectie

De sluitingsdatum voor het inschrijven voor de opleiding Vormgever is 1 april 2019. 

De opleiding heeft een numerus fixus. Er kunnen maximaal 30 studenten in het eerste jaar geplaatst worden.

Selectiedag – Zaterdag 13 april (9:00-18:30)
Zaterdag 13 april vindt de selectiedag plaats. Op deze dag gaan wij goed kennis met elkaar maken en kijken op de opleiding bij jou past en of jij bij de opleiding past. Hierbij kijken wij naar jouw creative en artistieke aanleg. Deelname aan deze dag is verplicht!

Dat doen wij als volgt:

  • Portfolio. We zullen je vragen om eigen werk mee te nemen. Dit mag van alles zijn, zo lang het maar eigen gemaakt creatief werk is. De docenten zullen hierover met je in gesprek gaan.
  • Workshop theatermaken. Je volgt een workshop over theatermaken. Hier kijken wij naar jouw theatraal inzicht.
  • Maakopdracht. Je volgt een workshop van onze docenten waarbij je ter plekke beeldend werk gaat maken aan de hand van een bepaalde opdracht.
  • Zorgintake. Een kort gesprek waarin wordt gekeken welke zorg en begeleiding je mogelijk nodigt hebt wanneer je start aan de opleiding. Dit gesprek is geen onderdeel van de selectieprocedure, het is dus niet bepalend of je wordt aangenomen.

Maandag 15 april: inschrijving definitief maken + AMN test
Zet ook alvast maandag 15 april in je agenda! Als je namelijk tussen de definitieve selectie zit dan gaan we op deze dag jouw inschrijving definitief maken en nemen wij een AMN-test af. Deze test is een hulpmiddel voor onze docenten om te zien op welke gebieden jij extra aandacht en ondersteuning nodig hebt. Het heeft verder geen invloed op de selectie. Het definitief maken van de inschrijving gebeurd door het controleren van jouw gegevens en het aanleveren van benodigde documenten.

Schrijf je in voor een van onze opleidingen!

 

Inschrijven