Toelating

Toelating

Om te worden aangenomen op de MBO Theaterschool moet je in elk geval in het bezit zijn van één van de volgende diploma’s:

 • een vmbo-diploma (kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg);
 • een overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4;
 • een diploma op mbo 2 of 3 niveau; – een diploma van een gelijkwaardige of hogere opleiding.

Bekijk onderstaand de specifieke toelatingseisen voor de verschillende opleidingen. De sluitingsdatum voor het inschrijven is 1 april 2018, dit geldt voor alle opleidingen.

Aanmeld en intake-informatie opleiding Acteur

De sluitingsdatum voor het inschrijven voor de opleiding Artiest is 1 april 2018.

We bieden de volgende opleiding aan:

 • 4 BOL Artiest profiel acteur

Aanmeld- en plaatsingsprocedure schooljaar 2018-2019

 • De opleiding heeft een numerus fixus. Er kunnen maximaal 28 studenten in het eerste jaar geplaatst worden. De numerus fixus wordt aangevraagd op basis van arbeidsmarktrelevantie (kans op stage) en interne bedrijfsvoering (huisvesting en personeel).
 • Toekenning van plaatsen is gebaseerd op:
  • Voldoen aan de wettelijke vooropleidingseisen, aanmelding voor 1 april 2018, meedoen aan de verplichte intake-activiteiten
  • Voldoende creatieve en artistieke aanleg
  • Voldoende technische en fysieke vermogen om kunstuiting te kunnen uitvoeren

De procedure is als volgt:

 • Na aanmelding ontvangen studenten een bevestiging per e-mail (mits ze voldoen aan de vooropleidingseisen). In deze bevestigingsbrief wordt studenten verzocht om:
  • Het D-formulier (digitaal of op papier) voorzien van een handtekening van de decaan/mentor VO-school in te leveren.
  • Een kopie van de cijferlijst in te leveren
  • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs in te leveren.
  • Een vragenlijst in te vullen en mee te nemen naar de selectiedag. De vragenlijst is bedoeld om een beeld te krijgen van de gevolgde scholing en de noodzakelijke zorg en begeleiding. Daarnaast is de vragenlijst bedoeld om te achterhalen welk beeld de studenten van het werkveld hebben.
  • Ten slotte bevestigen we dat de student wordt uitgenodigd voor auditietraining op vrijdag 13 april 2018 en de 1e selectie dag op zaterdag 14 april 2018.

Alle studenten die zich voor 1 april 2018 aanmelden en beschikken over de juiste vooropleiding worden uitgenodigd voor de auditietraining en eerste selectieronde. Tijdens de verschillende selectierondes wordt gekeken of de student beschikt over voldoende creatieve en artistieke aanleg en het technische en fysieke vermogen heeft om kunstuiting te kunnen uitvoeren.

N.a.v. de selectiedagen worden studenten aangenomen, op de wachtlijst geplaatst of afgewezen.

De selectiedagen bestaan uit:

 1. De auditietraining op vrijdag 13 april 2018 waarin de studenten voorbereid worden op de selectiedagen
 2. selectiedag 1 op zaterdag 14 april 2018

De studenten volgen een workshop (combinatie van dans/zang/spel) van 2 uur waarin fantasie, lef, leerbaarheid, humor, plezier, overgave, originaliteit, doorzettingsvermogen en samenspel centraal staan.

Er wordt gekeken of de student in potentie voldoende artistieke en creatieve aanleg laat zien om met mee door te werken tijdens de selectiedag 2.

 1. Selectiedag 2de ronde op zaterdag 21 april 2018

Deze dag krijgen de studenten:

 • 2 verschillende spellessen (1 vanuit tekst en 1 vanuit improvisatie/theatermaken)
 • 1 dans/bewegingsles
 • 1 zang/stemles
 • 1 dans/bewegingsles

De studenten zien een voorstelling van ons eigen theatergezelschap TG Vers Vlees terwijl de docenten met elkaar bespreken wat ze gezien hebben.

 • Aan het eind van de dag horen de studenten of we voldoende creatieve en artistieke aanleg hebben gezien en het technisch en fysieke vermogen om kunstuiting te kunnen uitvoeren om ze door te laten naar de 3de. De studenten die we niet naar de 3de selectieronde laten doorgaan krijgen toelichting op deze keuze en kunnen vragen stellen aan de docenten.
 1. Selectiedag 3 op zondag 22 april 2018

Deze dag krijgen de studenten weer:

 • 2 verschillende spellessen (1 vanuit tekst en 1 vanuit improvisatie/theatermaken)
 • 1 dans/bewegingsles
 • 1 zang/stemles
 • 1 dans/bewegingsles

Deze lessen gaan dieper in op wat er tijdens selectiedag 2 gedaan is.

De studenten zien een voorstelling van ons eigen theatergezelschap TG Vers Vlees terwijl de docenten met elkaar bespreken wat ze gezien hebben.

 • Aan het eind van de dag horen de studenten of we voldoende creatieve en artistieke aanleg hebben gezien en het technisch en fysieke vermogen om kunstuiting te kunnen uitvoeren om ze door te laten naar de 4de. De studenten die we niet naar de 4de selectieronde laten doorgaan krijgen toelichting op deze keuze en kunnen vragen stellen aan de docenten.
 1. Selectiedag 4 op maandag 23 april 2018

Tijdens de dag wordt een stemtest gedaan en een kennismakingsgesprek gevoerd naar aanleiding van je ingeleverde vragenlijst. Aan het eind van deze dag horen de studenten of ze aangenomen zijn, op de wachtlijst geplaatst worden of afgewezen worden.

Van alle studenten wordt verwacht dat zij op tijd aanwezig zijn en deelnemen aan alle verplichte activiteiten van de selectieprocedure. In verband met de intensieve selectieprocedure is het niet mogelijk om op een ander moment deel te nemen aan de selectieprocedure dan hierboven omschreven.

NB: Voor deze opleiding geldt een numerus fixus. Wanneer 28 studenten geplaatst zijn op de opleiding worden de overige studenten die wel voldoen aan alle toelatingseisen op een wachtlijst geplaatst. Deze studenten wordt geadviseerd om zich ook aan te melden voor een andere opleiding. Bij vrijgevallen plaatsen ontvangt de eerste op de wachtlijst een plaatsingsbericht.

Aanmeld en intake-informatie opleiding Technicus (Podium– evenementtechnicus, Podium & Rigging)

De sluitingsdatum voor het inschrijven voor de opleiding Technicus is 1 april 2018.

We bieden de volgende opleidingen aan:

 • 4 BOL Podium-  en Evenemententechnicus Podium & Rigging met de mogelijkheid tot een tweede diploma voor Podium-  en Evenemententechnicus Geluid of Podium-  en Evenemententechnicus licht

Aanmeld- en plaatsingsprocedure schooljaar 2018-2019

 • De opleiding heeft een numerus fixus. Er kunnen maximaal 16 studenten in het eerste jaar geplaatst worden. De numerus fixus wordt aangevraagd op basis van arbeidsmarktrelevantie (kans op stage) en interne bedrijfsvoering (huisvesting en personeel).
 • Toekenning van plaatsen is gebaseerd op:
  • Volgorde van aanmelding (voldoen aan de wettelijke vooropleidingseisen, aanmelding voor 1 april 2018, meedoen aan de verplichte intake-activiteiten).

De procedure is als volgt:

 • Na aanmelding ontvangen studenten een bevestiging per e-mail. In deze bevestigingsbrief wordt studenten verzocht om:
  • Het D-formulier (digitaal of op papier) voorzien van een handtekening van de decaan/mentor VO-school in te leveren.
  • Een kopie van de cijferlijst in te leveren.
  • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs in te leveren.
  • Een vragenlijst in te vullen en mee te nemen naar de kennismakingsintake. De vragenlijst is bedoeld om een beeld te krijgen van de gevolgde scholing en de noodzakelijke zorg en begeleiding. Daarnaast is de vragenlijst bedoeld om te achterhalen welk beeld de studenten van het werkveld hebben.
  • Ten slotte bevestigen we dat de student binnenkort wordt uitgenodigd voor een kennismakingsintake.

Wanneer de opleiding vol zit, ontvangt de student een bericht dat hij/zij op de wachtlijst geplaatst wordt met meer informatie over de te volgen procedure.De kennismakingsintake vindt plaats op vrijdag 11 mei 2018 en zaterdag 12 mei 2018.

De kennismakingsintake bestaat uit:

 1. Dagdeel 1 op vrijdag 11 mei 2018

Een algemene voorlichting over de opleiding. Verder ontvangen studenten informatie over de praktijk dag op zaterdag 12 mei 2018.
Een gesprek van 20 minuten waarin wordt gekeken welke zorg en begeleiding studenten nodig hebben. Verder wordt de ingevulde vragenlijst besproken.
Daarnaast ontvangen studenten een uitnodiging voor het bijwonen van de praktijkdag op zaterdag 12 mei 2018.

2. Praktijkdag op zaterdag 12 mei 2018

 • Studenten volgen een les licht en beeldtechniek om een goed beeld te krijgen van de inhoud van de opleiding.
 • Studenten volgen een les theatermaken om een goed beeld te krijgen van het specifieke theaterkarakter van de opleiding.
 • Studenten doen een samenwerkingsopdracht in het vak podiumtechniek om een goed beeld te krijgen van de inhoud van de opleiding.
 • Na afloop vindt er een evaluatiegesprek plaats en ontvangt de student een studieadvies.

Van alle studenten wordt verwacht dat zij op tijd aanwezig zijn en deelnemen aan alle verplichte activiteiten van de kennismakingsintake en de praktijkdag. Wanneer een student door onvoorziene omstandigheden niet deel kan nemen aan de activiteiten moet de student dit direct melden en kan de student op een ander moment de kennismakingsintake-praktijkdag alsnog volgen. Alle studenten ontvangen slechts één herkansingsmogelijkheid.

NB: Voor deze opleiding geldt een numerus fixus. Wanneer 16 studenten geplaatst zijn op de opleiding worden studenten die zich toch aanmelden voor de opleiding op volgorde van aanmelding geplaatst op een wachtlijst. Deze studenten wordt geadviseerd om zich voor 1 april 2018 ook aan te melden voor een andere opleiding. Indien er een wachtlijst is, krijgen deze studenten nog bericht met de vraag of zij nog geïnteresseerd zijn. Bij vrijgevallen plaatsen ontvangt de eerste op de wachtlijst een plaatsingsbericht.

Aanmeld en intake-informatie opleiding Vormgever (Mediavormgever)

De sluitingsdatum voor het inschrijven voor de opleiding Vormgever is 1 april 2018. 

We bieden de volgende opleiding aan:

 • 4 BOL Vormgever (mediavormgeving)

Aanmeld- en plaatsingsprocedure schooljaar 2018-2019

 • De opleiding heeft een numerus fixus. Er kunnen maximaal 16 studenten in het eerste jaar geplaatst worden. De numerus fixus wordt aangevraagd op basis van arbeidsmarktrelevantie (kans op stage) en interne bedrijfsvoering (huisvesting en personeel).
 • Toekenning van plaatsen is gebaseerd op:
  • Voldoen aan de wettelijke vooropleidingseisen, aanmelding voor 1 april 2018, meedoen aan de verplichte intake-activiteiten
  • Voldoende creatieve en artistieke aanleg

De procedure is als volgt:

 • Na aanmelding ontvangen studenten een bevestiging per e-mail (mits ze voldoen aan de vooropleidingseisen). In deze bevestigingsbrief wordt studenten verzocht om:
  • Het D-formulier (digitaal of op papier) voorzien van een handtekening van de decaan/mentor VO-school in te leveren.
  • Een kopie van de cijferlijst in te leveren
  • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs in te leveren.
  • Een vragenlijst in te vullen en mee te nemen naar de selectiedag. De vragenlijst is bedoeld om een beeld te krijgen van de gevolgde scholing en de noodzakelijke zorg en begeleiding. Daarnaast is de vragenlijst bedoeld om te achterhalen welk beeld de studenten van het werkveld hebben.
  • De opdracht om een portfolio mee te nemen naar de selectie dag en een presentatie voor te bereiden over het eigen werk (portfolio)
  • Ten slotte bevestigen we dat de student wordt uitgenodigd voor de selectie dag op zaterdag 12 mei 2018.

Alle studenten die zich voor 1 april 2018 aanmelden en beschikken over de juiste vooropleiding worden uitgenodigd voor de selectiedag. Tijdens de selectiedag wordt d.m.v. het meegebrachte en gepresenteerde portfolio en de les/opdrachten gekeken of de student beschikt over voldoende creatieve en artistieke aanleg.

N.a.v. die dag worden studenten aangenomen, op de wachtlijst geplaatst of afgewezen.

De selectiedag bestaat uit:

 • Een algemene voorlichting over de opleiding.
 • Studenten presenteren individueel hun eigen werk (meegebrachte portfolio).
 • Een gesprek van 20 minuten waarin wordt gekeken welke zorg en begeleiding studenten nodig hebben. Verder wordt de ingevulde vragenlijst besproken.
 • Studenten volgen een les/workshop theatermaken om een goed beeld te krijgen van de inhoud en het specifieke karakter van de opleiding.
 • Studenten volgen een les/workshop beeldend werk maken
 • Studenten doen een AMN test

Na afloop vindt er een evaluatiegesprek plaats. Hierin hoort de student of hij toelaatbaar is voor de opleiding. Wanneer de student toelaatbaar is hoort de student of hij direct aangenomen wordt of op de wachtlijst geplaatst wordt (bij meer dan 16 toelaatbare studenten).

Van alle studenten wordt verwacht dat zij op tijd aanwezig zijn en deelnemen aan alle verplichte activiteiten van de kennismakingsintake. Wanneer een student door onvoorziene omstandigheden niet deel kan nemen aan de activiteiten moet de student dit direct melden. De student komt dan op de wachtlijst terecht en kan als er plek vrij komt voor aanname worden uitgenodigd voor een selectie dag op een later moment.

NB: Voor deze opleiding geldt een numerus fixus. Wanneer 16 studenten geplaatst zijn op de opleiding worden de overige studenten die wel voldoen aan alle toelatingseisen op een wachtlijst geplaatst. Deze studenten wordt geadviseerd om zich ook aan te melden voor een andere opleiding. Bij vrijgevallen plaatsen ontvangt de eerste op de wachtlijst een plaatsingsbericht.

Schrijf je in voor een van onze opleidingen!

 

Inschrijven